Identiteit Motus WMO

Motus is het Latijnse woord voor ‘beweging’. Dit is precies wat wij voor ogen hebben met onze begeleiding. Mensen weer in beweging krijgen, op weg naar meer zelfstandigheid en een volwaardig bestaan in onze maatschappij.

We zijn er diep van overtuigd dat je het niet alleen hoeft te doen. Wij geloven dat er Iemand is die naar je omziet en die om je geeft.  Die Iemand is God, onze Schepper.

We geloven dat het leven met God kwaliteit en toekomst-perspectief biedt. Dit  kan tweeledig worden opgevat.

  • Dat toekomst niet afhankelijk is van maatschappelijk succes en prestige, maar van Gods liefde voor de mens, geopenbaard in Jezus Christus.
  • Door onze begeleiding willen we iedere cliënt uitzicht geven op een bij hem of haar passende plek in het maatschappelijk leven.

Als algemeen maatschappelijke organisatie begeleiden we cliënten van allerlei signatuur; christelijk, niet-christelijk en anders gelovigen.
Als christelijke organisatie verwachten wij van onze medewerkers dat zij vanuit de christelijke waarden en normen werken. Wij verwachten dat ze respect hebben voor God, mens en dier.

Identiteit op de woning?

Christen zijn op een woonproject is niet altijd even makkelijk. Je treft huisgenoten die er misschien anders over denken. Wij proberen als begeleider je te bemoedigen en te ondersteunen in je geloof. Wij kunnen je helpen in het leggen en onderhouden van contact met de plaatselijke kerkelijke gemeente. We staan open voor samenwerking en stimuleren kerkelijke betrokkenheid.

Ons uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat. Dus wij zullen een vraag gesteld door de cliënt om te helpen in geloofszaken en kerkgang zeker ondersteunen. Dit is een vorm van maatschappelijke participatie en sociaal netwerk en valt dus onder de WMO.

Hoe geven we invulling aan onze identiteit?

Onze begeleiding houdt niet op bij de gecontracteerde zorg die we bieden. We werken met passie en professionaliteit. Er is ook een vertrouwenspersoon en er kan ook pastorale counseling worden geboden.
Daarnaast vinden we het als organisatie belangrijk om een deel van onze omzet aan goede doelen te geven. Deze doelen worden samen met de cliëntenraad gekozen. Zo proberen we als organisatie vorm en inhoud te geven aan ons geloof in Jezus Christus.

Enkele uitspraken van onze medewerkers over geloof en werk:

Vanuit mijn hartsgevoel werken en dat liefde een helende werking heeft. Eerlijkheid, nakomen van afspraken, vertrouwen geven zijn mijn heilige waarden. Liefdevol / geloof zijn mijn identiteit waaruit ik put. Mijn kwaliteit komen hier tot zijn recht
Johan – begeleider

Mijn gave te delen. Dit ervaar ik versterkt als Christelijke plicht. Liefde voor mensen, zinvol werk.
Wilco – begeleider

“Omzien, juist naar die mensen die hun leven zelf niet goed op de rit kunnen krijgen en vaak niet gezien worden door de samenleving, zodat zij een mooie plek krijgen in onze samenleving en hun leven weer zin kunnen geven.”
Arieene – eigenaar

Het geeft mij voldoening wat voor mensen te kunnen betekenen die het in de maatschappij om welke reden dan ook, niet redden.
Gerard – begeleider

Ieder mens is uniek, ongeacht religie, persoonsomstandigheden of diagnose. De persoon zelf is waar het om gaat”.
Mathilda – begeleider

Door mijn geloof ervaar ik heelheid, ik mag zijn wie ik ben. Dat wil ik ook graag uitdragen in mijn werk.”
Rob – back-office manager.