Gemotiveerd om verder te komen

Motus

Begeleiden, dat doen we met passie en professionaliteit:

We helpen (jong)volwassenen met een zorgindicatie door middel van begeleiding van mens tot mens. Onze werkwijze zorgt voor een optimale begeleiding van de cliënt. Samen met zijn/haar omgeving zorgen we voor een goede balans zodat hij/zij het beste uit zichzelf kan halen.

Motus WMO is een kleinschalige zorginstelling. We leveren kwalitatief goede zorg. We werken resultaatgericht en maken dit meetbaar aan de hand van ons kwaliteitssysteem (HKZ Kleine organisaties). Onze begeleiding ziet er als volgt uit: Er wordt eerst geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de begeleider. Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daar uit te werken naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De zorg die wij leveren, wordt gefinancierd vanuit de Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget.

Waarom kiezen voor Motus WMO

Identiteit

Wij geloven dat ieder mens uniek en gewild is. Respect en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken vanuit een christelijke zorgvisie.

Visie op begeleiding

In onze aanpak maken wij onszelf zoveel mogelijk overbodig. De begeleiding is gericht op het samen zoeken naar oplossingen, waarmee u het zelf verder kunt.

Visie op de organisatie

Onze organisatie is klein, waardoor er weinig overhead is. U krijgt een vaste begeleider. Door goede samenwerking met andere organisaties is de continuïteit gewaarborgd.

Visie

Onze doelgroep

We bieden bij Motus WMO individuele en/of woonbegeleiding aan (jong)volwassen cliënten met o.a. de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en andere psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we begeleiding aan mensen met psychosociale problemen.

Hoe kunt u gebruik maken van onze diensten?

U heeft een indicatie voor begeleiding van uw gemeente WMO of op grond van de WLZ.
Motus WMO heeft een contract met de gemeenten:

=> Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
=> Zuid Oost Utrecht: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
=> De gemeente Ede. 
 
Woont u buiten deze gemeenten, dan kunt u de zorg betalen met een Persoonsgebonden Budget of particulier. Voor een indicatie kunt u terecht bij uw gemeente WMO of het CIZ. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de juiste zorg.

Individuele (ambulante) begeleiding

Onze begeleiding is erop gericht om wanneer je daar aan toe bent weer op eigen benen te kunnen staan. Samen gaan we werken aan zelfredzaamheid en psychisch welzijn, zo mogelijk maken we hier gebruik van de mensen die om  je heen staan.

We kunnen hiervoor ambulante begeleiding bij jou aan huis bieden, maar je kan ook bij ons op kantoor afspreken. Concreet komen we dan bij je langs om samen aan de gestelde doelen te werken. Hiervoor heb je een beschikking nodig vanuit het sociaal team of wijkteam.  

Is het belangrijk dat begeleiders doordeweeks dagelijks  langskomen om je te begeleiden bij bijv. koken, huishouden, structuur aanbieden e.d.  Dan is er de mogelijkheid om bij ons een kamer te huren en gebruik te maken van ons wooninitiatief.

Wooninitiatief/ begeleid zelfstandig wonen

Betaalbaar en zo gewoon mogelijk, wat proberen we te zijn met onze wooninitiatieven. Betaalbaar voor (jong)volwassenen met een krappe beurs, doordat we de huur van een eengezinswoning gewoon met z’n vieren delen. Je huur een kamer, maar mag gebruik maken van het hele huis. Hoe luxe is dat!  

Doordeweeks is er dagelijks een begeleider aanwezig waar je begeleidingsafspraken mee hebt. In het weekend komt de begeleider in overleg. Je leeft samen met 3 andere huisgenoten.

Voor cliënten vanuit de WMO

Het huren van de kamer is tijdelijk. Nadruk van de begeleiding ligt op het vergroten van je zelfredzaamheid door het aanleren van maatschappelijke, sociale en huishoudelijke vaardigheden. We gaan met jou ook op zoek naar een eigen woonplek waar je kunt gaan wonen als je meer op eigen benen kunt staan en minder begeleiding nodig hebt. We kunnen je op je nieuwe stek dan ook blijven begeleiden als dat nodig is. 

Informeer voor beschikbaarheid. 

Voor cliënten vanuit de WLZ

Je kunt voor wat langere tijd bij ons een kamer huren. Nadruk van de begeleiding ligt op jouw welzijn en zelfredzaamheid, door een vaste structuur te bieden met een team van vaste begeleiders en het stimuleren van een eigen sociaal netwerk. 

Informeer voor beschikbaarheid. 

NB: Volgens afspraak met de woningbouwverenigingen Portaal/Alliantie mogen wij GEEN kamers verhuren zonder dat er een beschikking voor begeleiding is.

 

Meedenken?

Als cliënt van Motus WMO kunt u meepraten over ons beleid. Dit kan via de digitale ideeënbus. Mail naar: ideeenbus@motuswmo.nl  Daarnaast organiseren wij jaarlijks een BBQ waar alle cliënten voor worden uitgenodigd om mee te kunnen denken over ons beleid. Op de woningen is er ook het huiskameroverleg waar meegepraat kan worden over het beleid.  U wordt van harte uitgenodigd mee te doen en mee te denken. 

Klachtenregeling:

Mochten er onverhoopt klachten over de zorgverlening zijn, dan lossen wij die graag met u op. Neemt u dan in eerste instantie contact op met uw hulpverlener. Komt u er samen niet uit, of bent u niet tevreden, neem dan contact op met uw zorgmanager. Blijft u voor uw gevoel onvoldoende gehoord, neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg.  Motus Zorg is aangesloten bij Klachtenportaal zorg. Ga voor meer informatie naar uw cliëntdossier in Zilliz Xtranet, naar Klachtenregeling. Of naar https://klachtenportaalzorg.nl